Ekologicky
dostupné teplo
infolinka 602 580 246

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Zámečnictví

Kotle nové generace

Nejmodernější technologii spalování pevných paliv představují tzv. automatické kotle termo-tech společnosti Kovolux, což jsou kotle se samočinnou dodávkou paliva do topeniště. Určeny jsou především pro paliva o velikosti do 3 cm, tedy uhlí zrnitosti ořech2 a pelet. Značná automatizace provozu umožňuje vysoký komfort vytápění blížící se vytápění plynem. Možnost několikadenního nepřetržitého topení podstatně zvyšuje tepelnou pohodu ve vytápěném objektu, který není vystaven periodickému ohřívání a opětovnému vychládání. Ceny automatických kotlů jsou řádově více než trojnásobné oproti obyčejným litinovým a ocelovým kotlům, jejich reálná účinnost však v celém režimu spalování (regulovatelný rozsah výkonů 30-100 %) u většiny výrobků přesahuje 80%, nejmodernější peletové dosahují provozní účinnost na hranici 90%. Návratnost investice se tedy počítá na 2-3 topné sezóny.Emisně několikanásobně podkračují limity pro kotle třídy 3 a většina současných „automatů“ bez problémů již nyní splňuje technické požadavky, které by měly platit pro kotle na tuhá paliva po roce 2014.

Pokud shrneme výše uvedená fakta, je jasné, že stávající stav domácích kotelen na pevná paliva je neutěšený. Navíc i zběžně sečtělému pozorovateli je jasné, že v současné nestabilní politické situaci ve světě bude stejně nestabilní cena plynu a elektřiny, takže i po případném výrazném zdražení (či ekologickém zdanění) uhlí bude toto palivo v dohledné době nejlevnějším a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Případné tvrdé sankce za neplnění emisních limitů v budoucnu povedou spíše než k nápravě k vyhrocení sociální situace v ekonomicky slabších regionech. K řešení (nikoliv vyřešení) tohoto problému by zajisté pomohl citlivý přístup a podpora všech moderních technologií, které by minimalizovaly negativní dopad vytápění domácností na životní prostředí.


Tvorba webových stránek: IMFsoft, s.r.o.
© 2012 | Kovolux s.r.o.
Tel.: +420 602 580 246 | E-mail: kovolux@kovolux.cz